Xun

Xun đến rồi em
Nắng trải di bờ bi
Ngọn gi th tho sau vm l xanh
Chiều đủng đỉnh
về trn con đường bụi đỏ
Xạc xo trời ngoại

Những hạt mưa nho nhỏ đậu hờ mi phố
Rớt qua khung cửa sổ
phng em
Như anh
Theo ma về tm lại
Cht lửa ngy xưa

Xun qu mnh ấm ngọt lời ru
Những bp chồi non
nh ln từ thn cy gi cỗi
Tan giữa ln tc rối
hương hoa Quỳnh nở muộn đm qua

Xun trẻ qu
Cn tnh yu tn lụi qu
Biết lm sao
về lại thuở ban đầu ...

03/04